Burti uz papīra


Nepieciešams: burti magnēti, papīra lapa, flomasters, trauciņš
Uzdevums: uz papīra lapas uzzīmētā burta uzlikt atbilstošu burtu-magnētu
Vecums: no 2 g.
Aktivitātes laiks: 5 min

Jau kādu laiku K (2 g.) ir ļoti liela interese par burtiem, tie mūsu ikdienā tiek daudz lietoti, lasīti. Tāpēc mūsu pēdējā laika aktivitātes telpās ir saistītas ar burtiem, ietverot praktiskās dzīves vingrinājumos - šķirošana, saskaņošana utt. Šo aktivitāti K izdomāja pats. Kādā dienā viņš uz viena no saviem krekliņiem ieraudzīja trīs dažādus burtus, un uz tiem sāka likt magnētu burtiņus, atbilstoši vienu otram. Tāpēc nolēmu izveidot aktivitāti, kas būtu tāda pati, tikai ar vairākiem burtiņiem. Lielākiem bērniem var rakstīt jau kādu reālu vārdu, taču K vēl pagaidām iepazīst burtus.
Uz papīra lapas ar flomasteru uzzīmēju sešus dažādus, savstarpēji atšķirīgus burtus, taču vienādā lielumā ar magnētu burtiem. Tad atlasīju atbilstošos burtus un visus saliku atsevišķā trauciņā. Bērna uzdevums bija no trauciņa izņemt burtu un to novietot tam atbilstošajā vietā uz lapas.
K ar šo uzdevumu tika galā bez mazākās minstināšanās. Domāju, ka K ir gatavs arī uzreiz salikt 10 un vairāk burtus, jo viņš jau pietiekami labi atpazīst burtu simbolus.
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana